Translate

Jumat, 03 Februari 2012

Angka-Angka Romawi

Angka -Angka Dasar :
I = 1     V = 5     X = 10     L = 50     C = 100     D = 500    
 M = 1000

        Berikut Penulisan angka Romawi berdasarkan urutanya:
RomawiAlternatifArabCatatan
tidak adatidak ada0Tidak diperlukan.
I1
IIⅠⅠ (atau Ⅱ)2
IIIⅠⅠⅠ (atau Ⅲ)3
IVⅠⅤ (atau Ⅳ)4IIII (ⅠⅠⅠⅠ) masih digunakan di jam.
V5
VIⅤⅠ (atau Ⅵ)6
VIIⅤⅠⅠ (atau Ⅶ)7
VIIIⅤⅠⅠⅠ (atau Ⅷ)8
IXⅠⅩ (atau Ⅸ)9
X10
XIⅩⅠ (atau Ⅺ)11
XIIⅩⅠⅠ (atau Ⅻ)12
XIIIⅩⅠⅠⅠ13
XIVⅩⅠⅤ14
XVⅩⅤ15
XIXⅩⅠⅩ19
XXⅩⅩ20
XXXⅩⅩⅩ30
XLⅩⅬ40
L50
LXⅬⅩ60
LXXⅬⅩⅩ70
LXXXⅬⅩⅩⅩ80
XCⅩⅭ90
C100
CCⅭⅭ200
CDⅭⅮ400
D500
DCLXVIⅮⅭⅬⅩⅤⅠ666Menggunakan setiap simbol utama.
CMⅭⅯ900
M1000
MCMXLVⅯⅭⅯⅩⅬⅤ1945
MCMXCIXⅯⅭⅯⅩⅭⅠⅩ1999
MMⅯⅯ2000
MMMⅯⅯⅯ3000
MMMMⅯⅯⅯⅯ4000
IƆƆƆƆ5000

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar